Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Order Newsletter: 1 Position: 216916 (oferta nr 1812992)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-07-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: a) sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń w roku 2010 ze skutkiem na dzień 01.01.2011 r., oraz dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub w celu zbywania prawa własności nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze środków finansowych ujętych w budżecie gminy na rok 2010, w następujących częściach: część 1: Funkcja Mieszkaniowa -33 operaty część 2: Funkcja Mieszkaniowa -31 operatów część 3: Funkcja Mieszkaniowa-29 operatów część 4: Funkcja Mieszkaniowa-28 operatów część 5:Funkcja Mieszkaniowa-28 operatów część 6: Funkcja Mieszkaniowa-30 operatów część 7:Funkcja Mieszkaniowa- 30 operatów część 8; Funkcje: Mieszkaniowa i Usługowa-20 operatów b)sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w roku 2010, ze skutkiem na dzień 01.01.2011r.oraz dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub w celu zbywania prawa własności nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w następujących częściach: część 1: Kompleks I część 2: Kompleks II część 3: Kompleks III część 4: Kompleks IV

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 700000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information