Pełnienie nadzoru inwestorskiego - branża budowlana i konserwatorska, nad realizacją zadania pn. Kompleksowe prace konserwatorsko - remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji, bram i baszt miejskich

Order Newsletter: 1 Position: 214030 (oferta nr 1810819)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-07-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie nadzoru inwestorskiego - branża budowlana i konserwatorska, nad realizacją zadania pn. Kompleksowe prace konserwatorsko - remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji, bram i baszt miejskich

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego - branża budowlana i konserwatorska, nad realizacją zadania pn. Kompleksowe prace konserwatorsko - remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji, bram i baszt miejskich - roboty budowlane w zakresie konserwacji murów, w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO. 1.2. Zakres prac obejmuje w szczególności: Roboty budowlano - konserwatorskie: Rok 2010 odcinek A: przy Krzywej Wieży - 247,36 m2 odcinek D: Brama Klasztorna - Baszta Gołębnik - 382,03 m2 odcinek E: Baszta Gołębnik - Brama Żeglarska - 904,96 m2 Rok 2011 odcinek F: Brama Żeglarska (elewacje) - 240,65 m2 odcinek G: Brama Żeglarska - Brama Łazienna - 1.241,55 m2 Rok 2012 odcinek H: Brama Łazienna - Brama Mostowa - 834,45 m2 odcinek K: Brama Mostowa - Wola Zamkowa - 1.141,68 m2 1.3. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są: 1) projekt budowlany i aneks do projektu budowlanego, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) umowa z realizatorem robót budowlano-konserwatorskich, 4) umowa z inwestorem o pełnienie nadzoru inwestorskiego, 5) wizja lokalna terenu inwestycji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 715200009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30