Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2010roku II

Order Newsletter: 1 Position: 188517 (oferta nr 1806774)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-07-15

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2010roku II

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje następujący sprzęt do usługi transportowej na drogach: nr 237 od km 7+006 do km 47+405 nr 240 od km 11+243 do km 45+725 nr 241 od km 0+000 do km 56+422. - samochód dostawczy wraz z kierowcą i załadunkiem materiału; - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa; - samochód samowyładowczy o ładowności do 6 Mg wraz z kierowcą i załadunkiem materiału; - samochód samowyładowczy o ład. 6-12 Mg wraz z kierowcą i załadunkiem materiału; - samochód samowyładowczy o ład. 12-28 Mg wraz z kierowcą i załadunkiem materiału; Przedmiot usługi transportowej z załadunkiem i wyładunkiem przy następujących czynnościach: - wymianie znaków drogowych pionowych , - remoncie cząstkowym nawierzchni drogowych , - remoncie chodników , - wyrównaniu poboczy , - wycince suchych i chorych drzew , krzewów ,okrzesywaniu drzew , - porządkowaniu pasa drogowego ze śmieci , - likwidacji przełomów , - ustawianiu i wymianie pachołków, - ustawianiu i wymianie barier drogowych , - wykonywaniu innych robót wchodzących w zakres bieżącego utrzymania dróg i mostów. Warunki ustalenia składników ceny: - koszt paliwa , - koszt świateł ostrzegawczych , błyskowych i ich zamontowanie na pojęździe , - koszt dodatkowego oznakowania drogowego , odblaskowego, - koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej środka transportowego wraz z wyposażeniem, - koszt wynagrodzenia kierowcy z założeniem , że praca może się odbywać w ciągu całej doby w niedzielę ,święta i dni wolne od pracy ,wyposażenia w podstawową odzież letnią i zimową, oraz zapewnienie kierowcy warunków sanitarnych i socjalnych ( między innymi : napoje zimne w okresie letnim, gorące w okresie zimowym oraz posiłki regeneracyjne) , - koszt dojazdu i zjazdu jednostki transportowej z miejsca garażowania do siedziby RDW w Tucholi przy ul. Przemysłowej 4 i zjazd do miejsca garażowania

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.zdw- bydgoszcz.pl.

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30