Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2010 z podziałem na 2 części

Order Newsletter: 1 Position: 188214 (oferta nr 1787779)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-06-30

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2010 z podziałem na 2 części

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa znaków drogowych CZĘŚĆ NR 2 - dostawa słupków prowadzących W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną przez Wykonawców ilość części. Odbiorcą powyższego zamówienia będą jednostki terenowa Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw znaków drogowych pionowych określają Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr-9 oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw słupków prowadzących określają Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr- 17 do niniejszej SIWZ. 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1 ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (A, B, C, D, E, F) dla części nr -1 winny uwzględniać cenę znaku wraz z uchwytami oraz koszty transportu do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, 3.2 ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (G, H, I, J, K,) dla części nr -2 winny uwzględniać cenę pachołka wraz z hektometrem, km, nr drogi oraz koszty transportu do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, 3.3 dostawę znaków lub pachołków Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie, Włocławku i Żołędowie, 3.4 dostawy znaków i pachołków winny być każdorazowo zrealizowane przez Dostawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3.5 termin każdorazowej dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia, 3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349922009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information