Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

Order Newsletter: 1 Position: 172642 (oferta nr 1772859)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2010-06-17

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Korfantowie ul. 3 Maja 12 m.in. w następującym zakresie: 1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem istniejącego wejścia do budynku. 2. Demontaż luksferów, częściowe zamurowanie ścian oraz wstawienie okien uchylno rozwieralnych z PCV o powierzchni do 2,5 m2, każda. 3. Remont posadzek na korytarzach parteru, I i II pietra, poprzez zerwanie posadzek z masy lastrikowej i ułożenie okładzin z płytek gresowych o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnym w dwóch odcieniach. 4. Wyrównanie i ułożenie okładziń z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm na klatkach schodowych. 5. Wykonanie robót malarskich pomieszczeń na parterze, I, i II piętrze, oraz sali sportowej. 6. Wymiana balustrad pojegające na demontażu starych i montażu nowych z rur stalowych nierdzewnych. 7. Montaż rolet okiennych wewnętrznych z napędem elektrycznym wraz z podłączeniem do istniejącej sieci elektrycznej. 8. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i pomiaru powykonawczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452142105

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information