Wznowienie znaków granicznych odcinków dróg powiatowych oraz montaż znaków pas drogowy

Order Newsletter: 1 Position: 158786 (oferta nr 176643)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2014-05-12

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wznowienie znaków granicznych odcinków dróg powiatowych oraz montaż znaków pas drogowy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: .Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wznowienie znaków granicznych nw. dróg powiatowych po obu stronach drogi z wyłączeniem posesji zabudowanych przylegających bezpośrednio do pasa drogowego, dla dróg powiatowych: - nr 1002D od drogi wojewódzkiej nr 321 do Kozich Dołów - nr 1003D od Kozich Dołów do Kotli, - nr 1018D od drogi nr 292 do drogi powiatowej nr 1153D, - nr 1020D od drogi krajowej nr 12 do Żukowic, - nr 1021D od drogi wojewódzkiej nr 298 do Zabłocia, 2) zakup max 160 szt znaków -pas drogowy- i ich stabilizacja betonem po obu stronach drogi z wyłączeniem posesji zabudowanych przylegających bezpośrednio do pasa drogowego, Znak PD pasa drogowego -projekt rozmieszczenia znaków PD należy uzgodnić z Zamawiającym , zakłada się iż powinien być umiejscowiony bezpośrednio na odcinkach prostych, w odległościach nie przekraczających 200 m, z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi znakami. Znak należy umieścić napisem do strony wewnętrznej pasa drogowego. Wymiary słupa oraz szczegóły kolorystyki muszą być zgodne z załączonym rysunkiem (rys. nr 1): - słupek o wym. 100 cm x 12 cm x 10 cm wykonany z betonu B-25 zbrojonego - napis na słupku wytłoczony wys. 6,5 cm - kolor czarny, - część nadziemna o wys. 50 cm pomalowana zółtą wodoodporną farbą, -część podziemna - zaasfaltowana lepikiem. 3) zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie, 4) zebranie i analiza materiałów źródłowych, 5) protokół stabilizacji punktów granicznych wraz ze szkicem polowym i kopią mapy zasadniczej przedstawiającej położenie tych punktów, 6/ skompletowanie operatu technicznego zaewidencjonowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713320004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information