Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.

Order Newsletter: 1 Position: 155804 (oferta nr 173360)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2014-05-08

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy na kwotę 1.198.772,92 zł, który przeznaczony jest na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wynikajacych z realizacji zadania pn. Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 1. Zakłada się okres karencji do końca 2012r. 2. Wypłata kredytu planowana jest na podstawie wystawionych faktur przez wykonawców inwestycji wymienionej wyżej, stanowiących załączniki do wniosku Gminy o wypłatę transzy kredytu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 661130005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information