Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Tuchola

Order Newsletter: 1 Position: 122288 (oferta nr 1722688)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-05-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Tuchola

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót obejmuje: 1. droga woj. nr 189 Jastrowie - Więcbork odcinek Sypniewo - Więcbork od km 37+655 do km 49+580 dł 11,925 km. - Frezowanie nawierzchni do grubości 8 cm, - remont nawierzchni ( profilowanie + warstwa ścieralna w wyznaczonych Miejscach) , - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem i, - pojedyncze oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 ML i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm. oraz 2,0 mm - 4 mm - mechaniczne ścięcie poboczy średnio na grubość 10 cm do spadku 6%, - odtworzenie oznakowania poziomego, 2. droga woj. nr 237 Czersk - Mąkowarsko odcinek w m. Legbąd do km 9+514 do km 11+240 dł. 1,726 km. - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem i, - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 ML i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm. oraz 2,0 mm - 4 mm - mechaniczne ścięcie poboczy średnio na grubość 10 cm do spadku 6%, - odtworzenie oznakowania poziomego, UWAGA! Zamawiający dopuszcza zamiennie zastosowanie frakcji grysu z 4/6,3 mm - sita kwadratowe na 5/8 mm - sita okrągłe zgodnie z PN-EN 13043. 3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: NIE WYMAGANE

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30