Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Żołędowo

Order Newsletter: 1 Position: 122160 (oferta nr 1722624)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-05-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Żołędowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót obejmuje: 1. droga woj. nr 377 Nowe - Twarda Góra - Pieniążkowo, odc. Nowe - Twarda Góra od km 0+482 do km 1+583 dł. 1,101 km, - remont cząstkowy - korytowanie, podbudowa z kruszywa oraz nakładka mieszanką mineralno-bitumiiczną , - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej: I warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,7 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 4,0÷6,3mm w ilości 15 kg/m2; II warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,4 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 2,0÷4,0 mm w ilości 10 kg/m2 - mechaniczne ścięcie poboczy średnio na grubość 10 cm do spadku 6%, - Wykonanie opaski z kruszonego betonu lub destruktu asfaltowego o średniej gr. 10 cm - wykonanie oznakowania poziomego 2. droga woj. nr 391 Warlubie - Rozgarty odc. Warlubie - Buśnia w m. Rulewo, od km 4+282 do km 4+800 , długość odc. 0,518 km. - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej: I warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,7 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 4,0÷6,3mm w ilości 15 kg/m2; II warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,4 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 2,0÷4,0 mm w ilości 10 kg/m2 - mechaniczne ścięcie poboczy średnio na grubość 10 cm, - remont cząstkowy - korytowanie, podbudowa z kruszywa oraz nakładka mieszanką mineralno-bitumiiczną 3. droga woj. nr 256 Trzeciewiec - Włóki - Bydgoszcz, odc. Włóki - Trzęsacz od km 3+115 do km 4+875, o dł. 1,760 km, - remont cząstkowy, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, - ułożenie korytek ściekowych, ścieków skarpowych, - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej: I warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,7 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 4,0÷6,3mm w ilości 15 kg/m2; II warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,4 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 2,0÷4,0 mm w ilości 10 kg/m2 - mechaniczne ścięcie poboczy średnio na grubość 10 cm, - wykonanie oznakowania poziomego, - Wykonanie opaski z kruszonego betonu lub destruktu asfaltowego o średniej gr. 10 cm - wykonanie nakładki mieszanką mineralno-bitumiiczną . 4. droga woj. nr 239 Błądzim - Świecie, odc. Jastrzębie - Drzycim, od km 11+484 do km 14+850, dł. odcinka 3,366 km. - remont cząstkowy, - Wykonanie opaski z kruszonego betonu lub destruktu asfaltowego o średniej gr. 10 cm - wykonanie nakładki mieszanką mineralno-bitumiiczną - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej: I warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,7 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 4,0÷6,3mm w ilości 15 kg/m2; II warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,4 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 2,0÷4,0 mm w ilości 10 kg/m2 - mechaniczne ścięcie poboczy średnio na grubość 10 cm, - Korytka ściekowe i ścieki skarpowe . 5. droga woj. 272 Laskowice - Dolna Grupa odc. od km 15+288 od km 16+778 dł 1,390 km - wzmocnienie konstrukcji drogi oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. - skropienie nawierzchni, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, - profilowanie nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną, - umocnienie poboczy gruntem rodzimym - umocnienie poboczy destruktem - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej: I warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,7 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 4,0÷6,3mm w ilości 15 kg/m2; II warstwa - emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa modyfikowana lateksem w ilości 1,4 kg/m2 i grys bazaltowy o wymiarach (oczka kwadratowe) 2,0÷4,0 mm w ilości 10 kg/m2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30