Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Włocławek

Order Newsletter: 1 Position: 121836 (oferta nr 1722462)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-05-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Włocławek

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót obejmuje: 1. droga woj. nr 557 Rypin - Lipno odc. Rypin - Rogowo od km 0+870 do km 10+670 ( 9,800) - Frezowanie nawierzchnia grubość do 4 cm, - wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną wg PN , - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem, - pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 MP i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm. - mechaniczne ścięcie poboczy na grubość od 15 cm do spadku 6%, - wyrównanie poboczy - wykonanie oznakowania poziomego, 2. droga woj. nr 269 Szczerkowo - Kowal odc. Mchówek - Izbica Kuj. od km12+170 do km 14+686 oraz Izbica Kuj. - Chotel od km 17+724 do km 20+200, łączna dł. 4,992 km. - Frezowanie nawierzchnia grubość do 4 cm, - wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną wg PN , - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem, - pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 MP i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm. - mechaniczne ścięcie poboczy na grubość od 15 cm do spadku 6%, - wyrównanie poboczy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30