Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Inowrocław

Order Newsletter: 1 Position: 120928 (oferta nr 1721421)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-04-30

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Inowrocław

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót obejmuje: 1. droga woj. nr 394 Przyłubie - Solec Kuj. - dr woj. 397, odc. Solec Kuj. - dr. woj. 397 od km 8+370 dł. km 10+601, dł. 2,231 km - Frezowanie nawierzchni - grubość do 4 cm, - obustronne poszerzenie nawierzchni do 6m. w wybranych miejscach - profilowanie mieszanką mineralno- bitumiczną , - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem -25% całkowitej powierzchni, - pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 ML i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm. - mechaniczne ścięcie poboczy średnio na grubość 5 cm do spadku 6%, - Wyrównanie poboczy i zjazdów materiałem z frezowania - wykonanie oznakowania poziomego, - montaż barier ochronnych. 2. droga woj. nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo odcinki, od km 0+003 do km 3+140 oraz od 3+625 do 8+725 , długość odc. 8,237 km - Frezowanie nawierzchnia grubość do 4 cm, - profilowanie mieszanką mineralno- bitumiczną , - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem -25% całkowitej powierzchni, - pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 ML i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm. - mechaniczne ścięcie poboczy średnio na grubość 5 cm do spadku 6%, - Wyrównanie poboczy i zjazdów materiałem z frezowania - wykonanie oznakowania poziomego, UWAGA! Zamawiający dopuszcza zamiennie zastosowanie frakcji grysu z 4/6,3 mm na 5/8 mm zgodnie z PN-EN 13043.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30