Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka

Order Newsletter: 1 Position: 21444 (oferta nr 17135)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2015-01-29

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej miejscowości Włostowa i Kuźnica Ligocka. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje m.in.: budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Ø 90 PVC długości 1924 mb z miejscowości Włostowa do miejscowości Kuźnica Ligocka, wbudowanie 3 zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową na rurociągach Ø 80 mm i skrzynią uliczną, wbudowanie 2 hydrantów pożarowych podziemnych Ø 80 mm, roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg gminnych, obsługę geodezyjną. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w przedmiotowym postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja i rękojmia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30