USŁUGI OCHRONY MIENIA I DOZOROWANIA ORAZ NADZORU PRZY UŻYCIU ALARMU OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SIEDZIBIE RDW INOWROCŁAW

Order Newsletter: 1 Position: 36653 (oferta nr 1651208)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-02-23

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGI OCHRONY MIENIA I DOZOROWANIA ORAZ NADZORU PRZY UŻYCIU ALARMU OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SIEDZIBIE RDW INOWROCŁAW

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy usług ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Inowrocław WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ Zamówienie podzielono na dwie części: CZĘŚĆ I Dozorowanie obiektów przez stróża: - budynek biurowo - mieszkalny ( część biurowa ) - budynek garażowo - magazynowy - plac manewrowo - składowy Dozorowanie obiektów odbywa się poza godzinami pracy rejonu tj.: - w dni robocze - od godź .1500 do 700 dnia następnego - w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele - całą dobę. Zakres obowiązków wykonawcy jest szczegółowo opisany w załączniku A do Instrukcji. CZĘŚĆ II Monitorowanie elektroniczne drogą telekomunikacyjną lub radiową przy użyciu lokalnego systemu alarmowego należącego do Zamawiającego: - przyjmowanie informacji przekazywanych linią przekazu radiowego lub telekomunikacyjnego - zapewnienie gotowości i interwencji załóg patrolowo - interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne, natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie - czas dojazdu na interwencje nie może przekroczyć 5 minut o od uzyskania sygnału o alarmie - wykonawca dokona przyłączenia i skonfigurowania lokalnego systemu alarmowego obiektów Zamawiającego do własnego systemu dyskretnego ostrzegania umożliwiającego odbiór sygnału o alarmie drogą radiową lub telekomunikacyjną, koszt powyższej czynności Wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information