Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w siedzibie ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych - rejonach

Order Newsletter: 1 Position: 34344 (oferta nr 1638347)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-02-08

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w siedzibie ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych - rejonach

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w siedzibie ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych - rejonach z podziałem na siedem części: Część nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu ul. Budowlana 40, 88 - 100 Inowrocław, m. Radziejów, m. Olsza oraz m. Solec Kujawski Część nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń Część nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola Część nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno oraz w m. Brodnica Część nr 5 - Rejon Dróg we Włocławku ul. Chopina 1, 87 - 800 Włocławek Część nr 6 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, 86 - 031 Osielsko Część nr 7 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz 4.2. Dyżury zimowego utrzymania dróg pełnione będą w następujących siedzibach: Część nr 1 - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Inowrocław, ul. Budowlana 40 Lokal zapewnia Zamawiający /RDW Inowrocław/, wymagana minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Planowana liczba godzin dyżurów na II i III 2010r. soboty, niedziele - 384 godz. - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Radziejów Lokal zapewnia Wykonawca, minimalna liczba dyżurnych 1 osoba Planowana liczba godzin dyżurów /średnio 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku i 4 godz. dziennie w soboty, niedziele i święta/ - rok 2010 od poniedziałku do piątku oraz sobota i niedziela - 236godz. Dyżurny musi mieć dostęp do telefonu komórkowego i stacjonarnego - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego m. Olsza Lokal zapewnia Wykonawca, minimalna liczba dyżurnych 1 osoba Planowana liczba godzin dyżurów /średnio 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku i 4 godz. dziennie w soboty, niedziele i święta/ - rok 2010 od poniedziałku do piątku oraz sobota i niedziela - 236 godz. Dyżurny musi mieć dostęp do telefonu komórkowego i stacjonarnego - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Solec Kujawski Lokal zapewnia Wykonawca, minimalna liczba dyżurnych 1 osoba Planowana liczba godzin dyżurów /średnio 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku i 4 godz. dziennie w soboty, niedziele i święta/ - rok 2010 od poniedziałku do piątku oraz sobota i niedziela - 236 godz. Dyżurny musi mieć dostęp do telefonu komórkowego i stacjonarnego Część nr 2 - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Toruń , ul. Polna 113 Lokal zapewnia Zamawiający /RDW Toruń/, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Planowana liczba godzin dyżurów: - rok 2010 soboty, niedziele - 384 godz. Część nr 3 - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Tuchola , ul. Przemysłowa 4 Lokal zapewnia Zamawiający /RDW Tuchola/, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Planowana liczba godzin dyżurów: - rok 2010 soboty, niedziele oraz od poniedziałku do piątku - 384 godz. Część nr 4 - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Wąbrzeźno , ul. 1 Maja 61 Lokal zapewnia Zamawiający /RDW Wąbrzeźno/, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Planowana liczba godzin dyżurów: - rok 2010 soboty, niedziele - 384 godz. - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Brodnica , ul. Wczasowa 46 Lokal zapewnia Wykonawca, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Planowana liczba godzin dyżurów: - rok 2009 soboty, niedziele - 384 godz. Dyżurny musi mieć dostęp do telefonu komórkowego i stacjonarnego Część nr 5 - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego dróg w m. Włocławek , ul. Chopina 1 Lokal zapewnia Zamawiający /RDW Włocławek/, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Planowana liczba godzin dyżurów: - rok 2010 soboty, niedziele - 384 godz. Część nr 6 - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Żołędowo , ul. Pałacowa 15 Lokal zapewnia Zamawiający /RDW Żołedowo/, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Planowana liczba godzin dyżurów: - rok 2010 soboty, niedziele - 384godz. Część nr 7 - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w Bydgoszczy , ul. Fordońska 6 Lokal zapewnia Zamawiający /ZDW Bydgoszcz/, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Planowana liczba godzin dyżurów: - rok 2010 soboty, niedziele - 384 godz. 4.3. Zakres usługi objętej zamówieniem: - kierowanie sprzętu do pracy, - monitorowanie pracy sprzętu Wykonawcy, - prowadzenie ewidencji pracy sprzętu, - dokonywanie wyjazdów kontrolnych na polecenie osoby upoważnionej do kierowania i koordynowania prac, - informowanie dyżurnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o zaistniałych warunkach na drogach oraz podjętych decyzjach, - wysyłanie przez dyżurnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informacji o zimowym utrzymaniu dróg do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, - znajomość obsługi oraz wykorzystanie programów ZIMA oraz GPS Monitor i Rejestr. 4.4.Obowiązki pracowników wyznaczonych do pełnienia dyżuru zimowego utrzymania: - kierowania akcją zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu, - znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania dróg, - znają zasady prowadzenia i kierowania akcją zimowego utrzymania dróg, - znają obsługę komputera w zakresie łączności internetowej oraz programów wspomagających Zima i GPS Monitor oraz Rejestr .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 716300003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information