Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie: a) usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektryczn

Order Newsletter: 1 Position: 8307 (oferta nr 1617287)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2010-01-13

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie: a) usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektryczn

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie: a) usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej; b) usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 oraz 2 do specyfikacji, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 oraz 2 do umowy. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 3 oraz 4 do specyfikacji. 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 5 do specyfikacji. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 4. Wartość robót budowlanych - poniżej 50% wartości zamówienia. 5. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego dla usługi konserwacji - 219.034,08 zł w tym koszty zakupu materiału.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 508000003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information