Dostawa produktów leczniczych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi

Order Newsletter: 1 Position: 19194 (oferta nr 15373)

Client
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
State
łódzkie
Address
91-520 Łódź, ul. Okólna 181 181
Phone
042 6177351, 6590412
Fax
042 6590412
E-Mail
zam_pub@o2.pl
Created
2015-01-27

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Okólna 181 181 91-520 Łódź łódzkie tel. 042 6177351, 6590412 fax. 042 6590412 REGON 47321127100000

I.2) Type of contracting: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa produktów leczniczych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi. Wartość przedmiotu zamówienia poniżej 207 tys. euro. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony na 13 części.Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 336000006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin płatności

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.centrumpluc.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30