Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012.

Order Newsletter: 1 Position: 287100 (oferta nr 1476023)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2011-09-14

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest najem 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci szkolnych z miejsca zamieszkania do szkoły i odwiezienie ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2011/2012. 1. Średnie dzienne przejazdy autobusu będą wynosiły razem 170 km. 2. Autobus będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do i z Zespołu Szkół w Ścinawie Małej. 3. Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2011/2012 i tym samym liczba dni dowożenia uczniów wynosi 220. 4. Długość i ilość tras może ulec zmianie po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych na poszczególnych trasach. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdu autobusów z bazy do pierwszej miejscowości z trasy i z ostatniej miejscowości do bazy. 5. Zamawiający zapewnia dzieciom opiekę w czasie dowozu. Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający będzie dostarczać Wykonawcy zgodnie z organizacją pracy szkoły. 6. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: - na trasie kursował autobus z ilością miejsc siedzących od 39-42, - w przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnił autobus zastępczy na własny koszt, - był dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia uczniów ze szkoły, - świadczył usługę o odpowiednim standardzie oraz odpowiednimi środkami transportowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów. 7. Autobusy winny spełniać warunki określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). 8. Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny z wszystkich stron pojazdu nie powodujący oślepiania innych użytkowników ruchu..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601720004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information