Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Order Newsletter: 1 Position: 250776 (oferta nr 1447041)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2011-08-19

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy na kwotę 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), który przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji zadania: Rozbudowa Gimnazjum w Korfantowie - II etap - 750.000,00 zł, 2. Zakłada się okres karencji do końca 2011r. 3. Wypłata kredytu planowana jest na podstawie wystawionych faktur przez wykonawców inwestycji wymienionej w punkcie 1, stanowiących załączniki do wniosku Gminy o wypłatę transzy kredytu. 4. Proponowane warunki spłaty kredytu: w dniu 31.03.2012r. w kwocie 2.500,00 złotych, w dniu 30.06.2012r. w kwocie 2.500,00 złotych, w dniu 30.09.2012r. w kwocie 2.500,00 złotych, w dniu 31.12.2012r. w kwocie 2.500,00 złotych, w dniu 31.03.2013r. w kwocie 2.500,00 złotych, w dniu 30.06.2013r. w kwocie 2.500,00 złotych, w dniu 30.09.2013r. w kwocie 2.500,00 złotych, w dniu 31.12.2013r. w kwocie 2.500,00 złotych, w dniu 31.03.2014r. w kwocie 1.250,00 złotych, w dniu 30.06.2014r. w kwocie 1.250,00złotych, w dniu 30.09.2014r. w kwocie 1.250,00 złotych, w dniu 31.12.2014r. w kwocie 1.250,00 złotych, w dniu 31.03.2015r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 30.06.2015r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 30.09.2015r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 31.12.2015r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 31.03.2016r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 30.06.2016r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 30.09.2016r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 31.12.2016r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 31.03.2017r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 30.06.2017r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 30.09.2017r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 31.12.2017r. w kwocie 12.500,00 złotych, w dniu 31.03.2018r. w kwocie 25.000,00 złotych, w dniu 30.06.2018r. w kwocie 25.000,00 złotych, w dniu 30.09.2018r. w kwocie 25.000,00 złotych, w dniu 31.12.2018r. w kwocie 25.000,00 złotych, w dniu 31.03.2019r. w kwocie 25.000,00 złotych, w dniu 30.06.2019r. w kwocie 25.000,00 złotych, w dniu 30.09.2019r. w kwocie 25.000,00 złotych, w dniu 31.12.2019r. w kwocie 25.000,00 złotych, w dniu 31.03.2020r. w kwocie 43.750,00 złotych, w dniu 30.06.2020r. w kwocie 43.750,00 złotych, w dniu 30.09.2020r. w kwocie 43.750,00 złotych, w dniu 31.12.2020r. w kwocie 43.750,00 złotych, w dniu 31.03.2021r. w kwocie 50.000,00 złotych, w dniu 30.06.2021r. w kwocie 50.000,00 złotych, w dniu 30.09.2021r. w kwocie 50.000,00 złotych, w dniu 31.12.2021r. w kwocie 50.000,00 złotych. 5. Odsetki - płatne miesięcznie. 6. Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M (tj. roczna stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego) powiększony o marżę banku - stałą w okresie obowiązywania umowy. Dla potrzeb oszacowania wielkości zamówienia przyjmuje się stawkę bazową WIBOR 1M za miesiąc czerwiec 2011r. - 4,54%. 7. Nie dopuszcza się możliwości pobrania opłat i prowizji bankowych od przedterminowej spłaty kredytu. 8. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 661100005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information