Ubezpieczenie mienia Powiatu Głogowskiego w okresie 10.04.2014 r.- 09.04.2015 r.

Order Newsletter: 1 Position: 119082 (oferta nr 143666)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2014-04-08

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie mienia Powiatu Głogowskiego w okresie 10.04.2014 r.- 09.04.2015 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, -ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów 2. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów 3. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Piotra Skargi 29, 67-200 Głogów 4. Technikum nr 6, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów 5. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci, ul. Piastowska 2a, 67-200 Głogów 6. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego, ul. Wita Stwosza 3a, 67-200 Głogów 7. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego; Gimnazjum Dwujęzyczne, ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów 9. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów 10. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II, ul. Karola Miarki 1, 67-200 Głogów 11. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Gen. W. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów 12. Dom Pomocy Społecznej, ul. Neptuna 22/24, 67-200 Głogów 13. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Neptuna 33, 67-200 Głogów 14. Dom Dziecka Pod Lipami im. Jana Kochanowskiego, ul. Lipowa 10, 67-200 Głogów 15. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Sportowa 1, 67-200 Głogów 16. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli, ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów 17. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów 18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów 19. Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej, ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie auto casco, - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenie assistance w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ - tabela nr 6 w wykazem pojazdów..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 665100008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information