Utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK

Order Newsletter: 1 Position: 29623 (oferta nr 1231196)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2011-01-26

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK. Budynek zlokalizowany jest w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem zawiera załącznik nr A do SIWZ. 2.Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a)Usługa utrzymania czystości będzie wykonywana przez co najmniej 2 pracowników wykonawcy, przy wykorzystaniu profesjonalnych środków czystości oraz sprzętu; b)Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do realizacji usługi są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta; c)Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci, ponadto musi zapewnić tygodniowo minimum 30 rolek papieru toaletowego tygodniowo, 40 rolek ręczników papierowych oraz 1 litr mydła w płynie; d)Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę; 3.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30