Zakup usługi aktualizacji baz danych serwisu prawnego LexPolonica

Order Newsletter: 1 Position: 445756 (oferta nr 1147409)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-11-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup usługi aktualizacji baz danych serwisu prawnego LexPolonica

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu Serwisu Prawnego LexPolonica Prima z modułem Prawo Unii Europejskiej dla dwunastu stanowisk w wersji online, o następujących funkcjonalnościach: 1) zapewnienie dostępu do wszystkich obowiązujących aktów prawnych ustawodawstwa krajowego, 2) dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej, 3) dostęp do orzecznictwa sądów powszechnych, 4) codzienna aktualizacja serwisu- uchwalone akty prawne zamieszczane są w bazie w ciągu kilku dni od ich ogłoszenia, 5) wyszukiwarka aktów prawnych uwzględniająca fleksję wprowadzonego hasła, 6) alfabetyczny skorowidz z możliwością szukania według kategorii, 7) możliwość wyodrębnienia spisu treści wybranego aktu prawnego, 8) możliwość sprawdzenia archiwalnego stanu prawnego obowiązującego w konkretnym dniu, poprzez ustawienie daty, 9) informacja o zmianach zamieszczona bezpośrednio przy nowelizowanej jednostce redakcyjnej, z możliwością porównania zmian, 10) informacja o orzecznictwie związanym z poszczególnymi normami prawnymi, przypisana bezpośrednio do jednostki redakcyjnej aktu prawnego, z hiperłączem 11) informacja o piśmiennictwie związanym z poszczególnymi przepisami, przypisana bezpośrednio do danej jednostki redakcyjnej aktu, z hiperłączem, 12) wzory pism, umów. 13) dostęp do systemu on-line przez Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem okresów, o których mowa §9 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu świadczenia Usługi dostępu do serwisu LexisNexis Online do umów zawieranych od dnia 16 lipca 2012 roku stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 14) system ma być dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej lub Mozilla 2.0 lub wyższa. 15) aktualizacja bazy programu wersja na on-line min 1 raz w tygodniu. 2. Dodatkowe istotne warunki zamówienia: 1) system będzie zawierał wyszukiwarkę instytucji, umożliwiającą ustalenie właściwych wydziałów sądów, urzędów skarbowych dla wybranego adresu; 2) ilość orzeczeń posiadających tezację na poziomie minimum 60%

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 480000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information