Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 402370 (oferta nr 1116990)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2012-10-17

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie (dz. nr 301 przez 2 ), obejmująca m.in.: wymianę wszystkich urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem, wymianę zasilania energetycznego m.in. szafy, okablowania, roboty modernizacyjne ogólnobudowlane budynku stacji m.in. ocieplenie dachu i elewacji, murowanie ścianek wewnetrznych, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bram wjazdowych, wymiana posadzek, zagospodarowanie terenu m.in. wymiana ogrodenia, wykonanie oświetlenia wewnetrznego, przebudowa ciągów komunikacyjnych. obsługa geodezyjna wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie objęte jest pomocą Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludnosci Wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 UWAGA! Przy szacowaniu wartości niniejszego zamówienia nienależy uwzgledniać zapisów dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonnaia i odbioru robót w części dotyczącej wykonania odwiertu studziennego o głębokości 118,0m wraz z obudową, zabudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5, które jest przedmiotem odrębnego zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego...

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452324300

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information