Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012

Order Newsletter: 1 Position: 326282 (oferta nr 1062508)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2012-08-31

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: W ramach planowanej inwestycji na dz. nr 14, Ark. 24 przewiduje się budowę kompleksu sportowego programu Moje boisko - ORLIK 2012, w którego skład wejdzie: a) boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 30x62m z nawierzchnią z trawy syntetycznej; b) boisko wielofunkcyjne o wymiarze 19,10x32,10m do gry w piłkę koszykową oraz siatkową z nawierzchnią poliuretanową; c) murowane zaplecze sanitarno-szatniowe boisk; d) ogrodzenie boisk z bramami technologicznymi i furtkami wejściowymi, wys. 4 i 6m; e) piłkochwyty za bramkami boiska do piłki nożnej wys. 6m, długości 26m, f) oświetlenie boisk i terenu; g) ciągi komunikacyjne, ciągi pieszo-jezdne oraz opaski wokół boisk z nawierzchnią z kostki betonowej, h) plac ze stołami do tenisa stołowego; i) przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, wewnętrzna linia zasilająca do rozdzielni głównej w budynku zaplecza. Budowę przyłącza gazowego do zaplecza wykona zakład gazowniczy. j) instalacje i przyłącza infrastruktury podziemnej: instalacje elektryczne oświetlenia boisk i terenu, instalacje kanalizacji deszczowej odwadniającej teren kompleksu, instalacja monitoringu terenu. k) nasypy, skarpy, ściany oporowe, palisady; l) ogrodzenie terenu wysokości 2,03m na podmurówce wraz z bramami i furtami; m) nasadzenia, trawniki; n) remont budynku gospodarczego; o) rozbiórki nawierzchni asfaltowych, betonowych, szutrowych, krawężników, obrzeży, elementów wyposażenia boisk, elementów małej architektury itp. p) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, q) obsługa geodezyjna wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym Szczegółowy zakres robót budowlanych określają Przedmiar robot, stwior, dokumentacja budowlana,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452122211

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium w wysokości 15.000,00 PLN. (Słownie: Piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wnosi wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Prudnik O/Korfantów Nr konta: 43-8905 1010 9001 0000 0084

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30