Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 325620 (oferta nr 1062177)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2012-08-31

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie będzie realizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie w zakresie i techonologii określonej w dokumentacji budowlanej oraz zatwierdzonego projektu prac geologicznych, obejmującej m.in. 1. Wykonanie odwiertu studziennego studni ST 6 do głębokości 118 m o średnicy początkowej 22 (508 mm) i końcowej 14 (356 mm), w zakres którego będzie wchodzić m.in. transport sprzętu i materiałów, wiercenie otworu, zabudowa otworu studni, pompowanie, badania fizyko-chemiczne, bakteriologiczne, opracowanie dokumentacji powykonawczej, kart katalogowych itp. 2. Wykonanie obudowy studni ST 6 wraz z wyposażeniem w tym z wodomierzem prostym MK 125 z odczytem impulsowym. 3. Zabudowa studni ST 6 zestawem pompowym o przyłączu kołnierzowym, pompą ze stali nierdzewnej z silnikiem przezwajalnym na rurociągu o średnicy 125 mm. 4. Wymiana pomp głębinowych w istniejących studniach ST 4 i ST 5 z zabudową pomp z przyłączem kołnierzowym, pompy ze stali nierdzewnej z silnikiem przezwajalnym wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze proste MK 125 z odczytem impulsowym. 5. Zamawiający przewiduje możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonanie zamówienia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452622209

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information