Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS - zamówienie uzupełniające.

Order Newsletter: 1 Position: 152739 (oferta nr 1005056)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-07-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS - zamówienie uzupełniające.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. usługa będzie świadczona w okresie od 10.07.2012 do 31.08.2012 r. 2. usługa będzie świadczona w lokalu Zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie, 3. przepustowość łącza symetrycznego 8 Mbit/s, 8 adresów zewnętrznych (5 użytkowych), 4. usługa będzie realizowana w taki sposób, że dostęp do polskich zasobów internetowych odbywał się będzie przez sieci TP SA, NASK lub ATMAN 5. Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia potrzebne do skonfigurowania łącza. Urządzenie końcowe Wykonawcy będzie posiadać interfejs LAN (Ethernet 10/100 BaseT RJ45) 6. Wykonawca będzie zobowiązany do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany w/w urządzeń w w/w lokalizacji 7. Wykonawca nie będzie świadczył usług w oparciu o ogólnodostępne pasma radiowe zwolnione z rejestracji w KKE UKE (dawnej URT1P) (jak np.: technologia IEEE802.il abgn) 8. Wykonawca posiada centrum obsługi klienta i centrum zarządzania sieci z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. 9. gwarancja dostępności usługi nie będzie niższa niż 98% w skali miesiąca, Przez dostępność należy rozumieć jako procentowy wskaźnik sumy godzin w miesiącu rozliczeniowym, podczas których zapewniona jest praca bez wystąpienia awarii uniemożliwiającej nadawanie lub odbieranie danych przez poszczególne punkty dostępu, w stosunku do ogólnej liczby godzin w danym miesiącu. 10. czas reakcji na zgłoszenie awarii musi wynosić do 1 godziny, 11. czas usunięcia awarii nie będzie dłuższy niż 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Zamawiający będzie zgłaszał awarię faksem. Potwierdzenie wysłania faksu będzie uważane za dowód przyjęcia zgłoszenia awarii..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 724000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information